Průběh přijímacího řízení

Termín podání přihlášky:  28. 2. 2022

Předpokládaný počet přijímaných:  15

Kategorie studijního programu: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační  studium (dvouoborové) – lze studovat samostatně nebo společně s jiným programem

Přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

Popis přijímací zkoušky (70 minut): 

  • Test z anglického jazyka na úrovni B1 (max. 20 bodů)
  • Test obecných studijních předpokladů (max. 30 bodů)
  • Reálie, historie a kultura Vietnamu v kontextu Dálného východu (max. 50 bodů)

Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. Totéž platí pro uchazeče, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů.

Přípravný kurz: nekoná se

Co je třeba umět k přijímačkám?

Na koho se obrátit? (další informace, konzultace)