Průběh přijímacího řízení

Upozorňujeme, že vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 upouštíme od přijímací zkoušky na vietnamistiku.

Uchazeči se však stále musí složit přijímací zkoušku na druhý obor či specializaci. Detailní informace najdete zde.

Termín podání přihlášky:  29. 2. 2020

Předpokládaný počet přijímaných:  15

Kategorie studijního programu: sdružené nebo dvouspecializační  studium (dvouoborové) – lze studovat jen společně s jiným programem

Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky: 

1. kolo – písemná část (60 minut)
– Test z anglického jazyka (max. 25 bodů) – 30 minut
– Test obecných studijních předpokladů (max. 25 bodů) – 30 minut

2. kolo – ústní část
– Četba a překlad krátkého odborného textu v anglickém jazyce (max. 5 bodů)
– Motivace a předpoklady ke studiu vietnamistiky; přehled o reáliích, historii a kultuře Vietnamu v kontextu Dálného východu (max. 20 bodů)
– Rozprava nad odevzdaným seznamem prostudované odborné a krásné literatury (při hodnocení se přihlíží také k počtu a kvalitě titulů, k formálním náležitostem seznamu a schopnosti je představit) (max. 25 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury k oboru (odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky)

Přípravný kurz: nekoná se

Co je třeba umět k přijímačkám?
Na koho se obrátit? (další informace, konzultace)