Binh Slavická

Ing. Binh Slavická, Ph.D.

E-mail: binh.slavicka@ff.cuni.cz   | Telefon: (+420) 221 619 710  |  Místnost č. 209

Vzdělání:

 • 2008 – 2016 FF UK, doktorské studium. Téma disertační práce: Částice v moderní vietnamštině
 • 1974-1979 ČVUT Praha – stavební fakulta
 • 1973-1974 Univerzita 17 listopadu Praha – čeština

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • od 1992:  Ústav Dálného východu FF UK
 • 1980-1992 externí lektorka vietnamštiny na FF UK
 • 1980-1992 projektantka v Projektové a inženýrské organizaci Ministerstva kultury, Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, Výstavbě hlavního města Prahy

Další činnost:

 • Tlumočení a překlady (vietnamština – čeština)
 • Přednášková činnost

Granty:

 • 2006 grant MŠMT:  řešitelka projektu Rozvoj struktury bakalářského programu oboru etnologie se specializací vietnamistika
 • 2012 – 13 Dotační program MŠMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy – Řešitelka projektu Kapitoly z vietnamské kultury.
 • 2015: Dotační program MŠMT: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. – Řešitelka projektu Výkladový slovník „Vietnamské kulturní tradice – výkladový slovník“

Bibliografie:

 • SLAVICKÁ, Binh. Vietnamština v době otevřených dveří.  In: Dálný východ, 2013, č. • no. 2, s. • p. 117-129. ISSN 1805-1049.
 • HLAVATÁ, Lucie a Binh SLAVICKÁ. Praktická vietnamština – Učebnice. Praha: Fortuna, 2010.