Call for Articles: Dekolonizace dějin

Studentský časopis Obscura vydávaný Spolkem studentů historie FF UK vyhlašuje Call for Articles do následujícího čísla s tématem „Dekolonizace dějin“

Debata v historických oborech vnímá v posledních letech čím dál více změny v nazírání na dějiny mimo hranice euroatlantického prostoru. Postkoloniální obrat mění pohled nejen na dějiny kolonialismu, ale také na historii v globálním měřítku. Nová perspektiva nesleduje historii výlučně z pozice kolonizátorů, ale naopak reflektuje pozice kolonizovaných a klade důraz na jejich význam. Dekolonizace jako proces změny myšlení týkající se našeho historického vědění v sobě nezahrnuje jen školní dějepis, ale rovněž výuku historie na českých univerzitách. Změna pohledu na světové kultury otevírá také otázku jejich prezentace v paměťových institucích. V rámci dekolonizační debaty vzniká poptávka po kritickém historickém bádání v dějinách bývalých kolonií, snaze a ochotě zbavit se evropocentrického pohledu na ně, otevření nových témat a novém zachycení mocenské role bývalých koloniálních mocností. České prostředí doposud stálo stranou diskuse koloniální a postkoloniální problematiky, která se nedotýká jenom států kolonie přímo vlastnící, ale též zemí z nich profitujících a spoluvytvářejících jejich obraz. Toto nové promýšlení minulosti nám nepřináší jen nové poznatky, ale i příležitost zkoumat teoretické nástroje a koncepty, které nám umožňují porozumět jak vlastním dějinám, tak dějinám vzdálených zemí. Nové pozice taktéž vedou k promýšlení samotných teoretických konceptů, mnohdy evropocentrických a opomíjejících pozici druhého, z jiného hlediska.

Celý call naleznete zde: http://www.ffabula.cz/…/akce…/obscura/call-arcticles/