Charakteristika oboru

Studium programu Asijská studia se specializací vietnamistika zahrnuje jak obecný úvod do areálových studií, tak problematiku Vietnamu (jazyk, literaturu, dějiny a kulturu) v rámci jihovýchodní Asie. Díky intenzivnímu kurzu vietnamského jazyka, který je nedílnou součástí studia, jsou absolventi schopni samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě. Absolventi dále získají přehled o problematice interkulturní komunikace se zaměřením na specifika vietnamské kultury v širším regionálním kontextu. Asijská studia se specializací vietnamistika jsou studijním programem sdruženým či dvouspecializačním (dříve dvouoborové), studium probíhá v kombinaci s  další specializací asijských studií či libovolným dalším studijním programem.

Proč studovat vietnamistiku?

  • Vzhledem k početné vietnamské menšině v ČR je zde společenská potřeba osob, které ovládají vietnamštinu, mají kulturně-historické povědomí o Vietnamu a disponují přesahem do jiné vědní oblasti
  • Jihovýchodní Asie je dynamicky se rozvíjejícím regionem

Proč studovat vietnamistiku na FF UK?

  • Vietnamistika má na FF UK dlouhou tradici
  • Studijní program je koncipován tak, že vytváří ideální podmínky jak pro začátečníky ve studiu vietnamštiny, tak i pro plnohodnotné studium rodilých mluvčích
  • V rámci studia lze absolvovat široké spektrum kurzů nabízených na FF, z nichž některé jsou v českém kontextu unikátní (např. kurz thajštiny či barmštiny)
  • Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v zahraničí