Stáž na Ministerstvu zahraničních věcí v roce 2022: zaměření na Čínu, Indo-pacifik, Dálný východ

Odbor zahraničně-politických analýz a plánování na Ministerstvu zahraničních věcí hledá stážist(k)y s kompetencemi v oblasti dálného východu, indopacifického regionu či specificky Číny. Lingvistická kompetence je ku prospěchu, nicméně žádaným těžištěm je dobrá orientace v doménách mezinárodní politiky, politických systémů a celkového dění na globální scéně v souvislosti zejména s Čínou. Podrobnosti naleznete zde.