Studium v zahraničí

Filozofická fakulta UK nabízí  možností zahraničního studia a stipendií:

Erasmus+

  • Více než 500 smluv s univerzitami po celé Evropě.
  • Ročně do zahraničí vyjíždí asi 250 studentů fakulty.
  • Ročně na fakultu přijíždí asi 450 zahraničních studentů – nejčastěji z Německa, Polska, Francie a Itálie.

O stipendijní pobyt v rámci programu Erasmus+ se mohou ucházet studenti bakalářského, magisterského i doktorského cyklu. Každý student může vycestovat jednou během každé z fází studia.

Více informací sekce Erasmus+ na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.

Další možnosti zahraničních výjezdů

  • 50 mezifakultních a více než 100 meziuniverzitních dohod s univerzitami na celém světě.
  • Mezinárodní smlouvy (MŠMT) – ročně vyjíždí zhruba 90 studentů.
  • Středoevropské výměnné programy: Mezinárodní visegrádský fondCEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) a program AKTION (spolupráce s Rakouskem).
  • Prestižní možností jsou stipendia hrazená Fulbrightovou komisí (USA) a Anglo-Czech Educational Fund (Velká Británie).

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si nejprve informace zveřejněné na internetu pod jednotlivými typy stipendií a také sekci často kladených dotazů.Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Aktuální nabídka studijních pobytů v zahraničí, které jsou pravidelně vyhlašovány v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod (či jednorázové nabídky  stipendijního charakteru).

Další nabídky výjezdů do zahraničí a stipendií nabízí Dům zahraniční spolupráce.

Studium ve Vietnamu

V tuto chvíli je platná mezifakultní dohoda s University of Social Sciences and Humanities v Hanoji  a nově i meziuniverzitní dohoda s hanojskou Vietnam National University.