Ondřej Crhák

Mgr. Ondřej Crhák

E-mail: ondrej.crhak@ff.cuni.cz | Telefon: +420 221 619 770 | Místnost č. 209
Orcid ID: 0000-0003-1320-9906 | Academia.edu

Zaměstnání

Aktuální

 • 2019–současnost: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Sbírkové oddělní, archivář.
 • 2021–současnost: Ústav asijských studií FF UK, administrace projektu GA ČR.

Minulá

 • 2020–2021: Katedra sinologie FF UK, VP3 v rámci KREAS
 • 2017–2018: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, referent
 • 2012–2017: Vojenský ústřední archiv Praha

Vzdělání

 • 2017–současnost: Filozofická fakulta UK doktorské studium oboru Historie – Obecné dějiny. Disertační práce na téma: Postoj Československa k válce ve Vietnamu v kontextu politiky Sovětského svazu a ostatních zemí Východního bloku, 1956-1975.
 • 2014–2017: Filozofická fakulta UK navazující magisterské studium oboru Historie – Obecné dějiny se specializací: Soudobé dějiny se zaměřením na dějiny Evropy. Diplomová práce na téma: Postoj Československa k vývoji čínsko-sovětských vztahů v 50. a 60. letech 20. století.
 • 2011–2014: Filozofická fakulta UK (nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1) bakalářské studium oboru Historie. Ukončeno složením státní zkoušky. Bakalářská práce na téma: Analýza čínsko-sovětských pohraničních konfliktů v roce 1969.
 • 2007–2011: Ekonomické lyceum Svatoslavova 333, Praha 4. Ukončeno maturitní zkouškou.

Výzkumné projekty

 • DRKVO, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.
 • Hlavní řešitel: Role Československa v Indočínském konfliktu , FF/VG/2017/103.
 • OPVVV – Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS),   reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, VP3 – Strategické regiony

Výuka a přednášky

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

 • Modernizace Číny na počátku 20. století a ženská emancipace (5. 12. 2019)
 • Předobrazy válečnictví ze světa Hvězdných válek (4. 11. 2021, 24. 2. 2022)

Konference

Organizace

 • CRHÁK, Ondřej a Josef, Vacek. Perverzita: dějiny, vnímání, přístupy. Praha: Spolek studentů historie FF UK, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 22. 3.– 23. 3. 2019.
 • MRŇKA, Jaromír; CRHÁK, Ondřej a Marta HARASIMOWICZ. Beyond Revolution in Russia: Narratives – Spaces – Concepts. A 100 Years since the Event. Praha: Spolek studentů historie FF UK, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro studium totalitních režimů, 7.11.–9.11.2017.

Příspěvky

 • CRHÁK, Ondřej. Československo-vietnamská kulturní spolupráce ve světle výstav v Náprstkově muzeu. Plzeň: Orientalia antiqua nova XXI, 30. 4. 2021
 • CRHÁK, Ondřej. Československo a čínsko-sovětská roztržka. Plzeň: Orientalia antiqua nova XIV., 25.–26. 4. 2019.

Výběrová bibliografie

Odborné studie

 • CRHÁK, Ondřej. Rudolf Dvořák’s Stay in Leipzig and Munich in the Light of Correspondence with Vojta Náprstek: a Selection of Documents. In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: National Museum, 2021, 42(2), s. 79–117.
 • CRHÁK, Ondřej. Československo-vietnamská kulturní spolupráce ve světle výstav v Náprstkově muzeu. In: PECHA, Lukáš ed. Orientalia antiqua nova XXI. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 37-51.

Katalogy k výstavám

 • KŘÍŽOVÁ, Markéta a Ondřej CRHÁK. Tváře Války. Praha: Národní muzeum, 2021. ISBN: 978-80-7036-663-9

Výstavy

 • CRHÁK, Ondřej a Markéta Křížová. Tváře Války. Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, 2021–2022.
 • LOMOVÁ, Olga a Ondřej CRHÁK. Ex Oriente lux: Rudolf Dvořák mezi orientem a probuzením českého národa. Národní knihovna, 10. 11. 2021– 8. 1. 2022.

Popularizace

 • CRHÁK, Ondřej. Trnité cesty mongolské nezávislosti. In: Časopis Obscura, 2021, č. 8, s. 12–16.
 • CRHÁK, Ondřej. Propojování mytologie s dneškem: vietnamská válka mezi tradicí a modernitou. In: Dějiny a současnost, 2021, č. 6, s. 24–27.
 • CRHÁK, Ondřej a Jaromír MRŇKA. Rozporuplní vlasovci. In: Živá Historie, 2020, č. 4. s. 38-43.
 • PALÁT, Augustin, Zlata ČERNÁ, Jáchym ČERNÝ, Ondřej CRHÁK, Jiří HUDEČEK, Olga LOMOVÁ a Jiří ŠÍMA. Cesty Čínou před půlstoletím: malý archivní výběr fotografií z let 1954-1960. Praha: Česko-čínská společnost, 2015. ISBN 978-80-902515-7-1.

Média