Absolvent

Studium programu Asijská studia se specializací vietnamistika zahrnuje jak obecný úvod do areálových studií, tak problematiku Vietnamu (jazyk, literaturu, dějiny a kulturu) v rámci jihovýchodní Asie. Díky intenzivnímu kurzu vietnamského jazyka, který je nedílnou součástí studia, jsou absolventi schopni samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě. Absolventi dále získají přehled o problematice interkulturní komunikace se zaměřením na specifika vietnamské kultury v širším regionálním kontextu. Na základě získaných znalostí se absolventi oboru Asijská studia se specializací vietnamistika mohou uplatnit v oblasti kultury, školství, sociální práce (vč. neziskových organizací a nadací), státní správy a obchodu.

Navazující magisterské studium zatím vietnamistika nemá, nicméně absolventi sdruženého či dvouspecializačního bakalářského studia mají možnost dále se profilovat v oblasti svého druhého studijního programu, a v jeho rámci se specializovat na vietnamistická témata.

Naši absolventi

Pham Thuy Duong

Narodila jsem se v Hanoji ve Vietnamu, ale už v sedmi letech jsem přiletěla za maminkou do České republiky. Nejdříve jsem žila a studovala v Chebu, a poté jsem se přestěhovala do Prahy a začala studovat Etnologii se specializací vietnamistika. Už při studiu tohoto oboru jsem si přivydělávala doučováním českého jazyka pro vietnamské žáky a studenty. Z této brigády se postupem času stala práce na plný úvazek, zejména poté, co jsem spojila síly se společnost Sangu.eu, kde se v současné chvíli zabývám pořádáním jazykových kurzů a jejich organizací. Studium Etnologie se specializací vietnamistika mi dalo zejména velmi dobrý teoretický základ pro práci s vietnamštinou, dále pak hlubší poznání kultury a historie státu, ze kterého pocházím a v neposlední řadě základní orientaci ve společenských vědách jako jsou sociální a kulturní antropologie nebo lingvistika. Díky nabytým zkušenostem jsem tedy dnes schopna lépe nežli dřív rozumět svým studentům, jejich problémům i potřebám a mohu jim efektivněji pomoci nejen naučit se složitý český jazyk, ale i nalézt vlastní cestu v jejich novém domově.

Petra Kaucká

Pracuji v Integračním centru Praha, a to jako interkulturní pracovnice pro vietnamskou komunitu a jako terénní pracovnice pro vietnamsky mluvící. Krom toho vedu jazykový klub češtiny pro vietnamské mluvčí v rámci ICP. Studium vietnamistiky mi dalo především to, že jsem se naučila mluvit a psát vietnamsky, ale také mi dalo vhled do historie a kultury Vietnamu a dozvěděla jsem se spoustu věcí, o kterých se žáci ani studenti normálně neučí. Leccos, s čím jsem se u Vietnamců před tím, než jsem nastoupila na vietnamistiku, setkávala mi nedávalo smysl. Teď jsem naopak tak trochu „povietnamštělá“ 😊

Ondřej Slówik

V mém rozhodnutí zvolit vietnamistiku hrály roli tři faktory. Jednak jsem již studoval na FFUK anglistiku-amerikanistiku a začínal jsem vidět svou budoucnost v akademickém prostředí, ale zároveň mi bylo jasné, že se kvůli tomu budu muset nějakým způsobem profilovat, protože konkurence mezi „obecnými“ jazykovědci, literárními vědci či historiky byla v rámci anglistiky značná. Za druhé mě od útlého mládí přitahovala asijská kultura, přičemž možná přílišný respekt ze znaků mi zabránil přihlásit se na sinologii. Vietnamština používá latinku a je vnímána možná ještě exotičtěji než čínština. Třetím faktorem byla skutečnost, že jsem vyrostl v blízkosti tržnice Sapa, a tak jsem byl od dětství s vietnamskou komunitou v každodenním kontaktu. Po bakalářském studiu jsem na FFUK vystudoval anglickou lingvistiku a didaktiku a následně doktorát na Fonetickém ústavu tamtéž. Krátce jsem působil i na Katedře asijských studií v Olomouci. V současné době vyučuji lingvisticky zaměřené předměty na Hong Bang University v Ho Či Minově městě, takže můj sen najít uplatnění v akademickém světě se zatím plní!

Quỳnh Anh Leová

Na vietnamistiku jsem se rozhodla přihlásit v době, kdy jsem procházela krizí identity. Jsem tzv. banán, venku žlutá a uvnitř bílá. Nejenže jsem díky studiu vietnamistiky začala chápat kulturu mých rodičů daleko více, ale také jsem se začala zajímat o samotný Vietnam, současné dění, minoritní etnika či stav životního prostředí ve Vietnamu.
Momentálně studuji obor Mezinárodní politika a diplomacie a jako vedlejší obor jsem si vybrala Rozvojová studia. Doufám, že kombinace těchto tří oborů mi umožní v budoucnu pomoci Vietnamu a dalším rozvojovým státům s udržitelným rozvojem 🙂