Doporučená literatura

Nemůžete literaturu najít?

Pokud Vámi hledané tituly nenaleznete v Národní knihovně ČR nebo Městské knihovně v Praze, doporučujeme nejprve vyzkoušet Souborný katalog ČR. Pomocí tohoto nástroje můžeme dohledat tituly v každé knihovně v rámci ČR.

Všechny doporučené v tomto seznamu jsou dostupné v knihovnách Univerzity Karlovy, zejména její Filozofické fakulty. K vyhledávání využijte centrální katalog.  Knihovny FF UK poskytují své služby i veřejnosti, tj. není potřeba být součástí akademické obce univerzity.

Doporučená literatura

Základní odborná literatura

DUIKER, William J. Ho Či Min.  Praha: BB/art,  2003.

FREY, Marc. Dějiny vietnamské války: tragédie v Asii a konec amerického snu. Praha: Paseka, 2003.

HLAVATÁ, Lucie, Ján IČO, Petra KARLOVÁ, Karel KUČERA, Mária STRAŠÁKOVÁ a Šárka ŠIMEČKOVÁ. Dějiny Vietnamu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.

MÜLLEROVÁ, Petra. Vietnam. Praha: Libri v edici Stručně dějiny států, 2004.

VASILJEV, Ivo. Za dědictvím starých Vietů. Praha: Etnologický ústav AVČR,  1999.

Krásná literatura

ĐẶNG Trần Côn. Nářky ženy, jejíž muž odešel do války. Brno: Protis,  2009.

Dračí král – Vietnamské pohádky. Přel. P. MÜLLEROVÁ. Praha – Podlesí: Dauphin v edici Ethnos, 2001.

DƯƠNG, Thu Hương. Novel without a name. New York: Pengiun Books, 1996.

Dvě hostiny: Antologie povídek z Vietnamu. Praha: Karolinum, 2020.

HO Či Min: Deník z vězení. Přel. I. VASILJEV a V. KORČÁK. Praha: Odeon, 1985.

HO Xuan Huong. O jeskyních, vějířích a jiných věcech tohoto světa. Přel. P. KOMERS. Praha: DharmaGaia, 2007.

Krejčovský závod Saigon. Edit. P. KOMERS. Praha: P. Gutenberg,  2008.

Legendy starého Tonkinu. Přel. P. MÜLLEROVÁ. Praha: Triton,  2005.

NGUYEN Binh. Tisíc oken. Přel. P. KOMERS. Praha: Mladá fronta v edici Květy poezie,  2001.

NGUYEN Du. Kieu – národní vietnamský epos. Přel. G. FRANCL. Praha: Lidová demokracie,  1958.

NGUYỄN Gia Thiều. Nářky ženy z harému. Přel. Antonín KOLEK. Hradec Králové: Milan Hodek, 2012.

NGUYEN HUY THIEP. Když není král. Přel. Petr KOMERS. Praha: Argo, 2021.

NINH, Bao. The sorrow of war: a novel of North Vietnam. New York: Riverhead Books, 1996.

VŨ Trọng Phụng. Klikař. Přel. Ondřej SLÓWIK. Praha: Dokořán, 2016.

VUONG, Ocean. Na Zemi jsme na okamžik nádherní. Přel. Martin SVĚTLÍK. Praha: Vyšehrad, 2021.

Doplňující odborná literatura

BROCHEUX, Pierre a Daniel HÉMERY. Indochina: an ambiguous colonization, 1858 – 1954. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2009.

DEAN, Eric T. Shook over hell: post traumatic stress, Vietnam and the civil war. 2nd printing. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

DUTTON, George Edson. A Vietnamese Moses: Philiphê Bỉnh and the geographies of early modern Catholicism. Oakland: University of California Press, 2017.

JAMIESON, Neil L. Understanding Vietnam. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1995.

KARNOW, Stanley. Vietnam: a history. Second revised and updated edition. New York: Penguin Books, 1997.

KATO, Atsufumi, ed. Weaving women’s spheres in Vietnam: the agency of women in family, religion and community. Leiden: Brill, 2016.

KEITH, Charles. Catholic Vietnam: a church from empire to nation. Berkeley: University of California Press, 2012.

KIERNAN, Ben. Việt Nam: a history from earliest times to the present. New York, NY, United States of America: Oxford University Press, 2017.

KUDRNA, Ladislav. Bojovali a umírali v Indočíně: první vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010.

KUDRNA, Ladislav. První vietnamská válka: na pozadí osudu Ladislava Charváta. Praha: Academia, 2012.

LONDON, Jonathan D. Politics in contemporary Vietnam: party, state and authority relations. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.

MARR, David G. Vietnam 1945: the quest for power. Berkeley: University of California Press, 1995.

MINH CHI, Dinh, NGUYEN, Tai Thu a Hoang THI THO, ed. The history of Buddhism in Vietnam. Washington, D. C.: Council for research in values and philosophy, 2008.

NGUYEN-MARSHALL, Van. In search of moral authority: the discourse on poverty, poor relief, and charity in French colonial Vietnam. New York: Peter Lang, 2008.

NGUYẼN, Quí Ðức. Where the ashes are: the odyssey of a Vietnamese family. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.

THOMPSON, Claudia Michele. Vietnamese traditional medicine: a social history. Singapore: NUS Press, 2015.

TOMÁŠEK, Michal. Přehled dějin vietnamského práva. Praha: Eva Rozkotová – IFEC, 2008.

TRAN, Anh Q. Gods, heroes, and ancestors: an interreligious encounter in eighteenth-century Vietnam. New York: Oxford University Press, 2018.

TRAN, Ben. Post-Mandarin: masculinity and aesthetic modernity in colonial Vietnam. New York: Fordham University Press, 2017.

WILCOX, Wynn, ed. Vietnam and the West: new approaches. Ithaca, New York: Southeast Asia Program Publications, 2010.