Ondřej Crhák

Mgr. Ondřej Crhák

E-mail: ondrej.crhak@ff.cuni.cz

Zaměstnání
  • 2019–současnost: Ústav asijských studií, externista
  • 2019–současnost: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, archivář
  • 2017–2018: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, referent
  • 2012–2017: Vojenský ústřední archiv Praha
Vzdělání
  • 2017–současnost: Filozofická fakulta UK doktorské studium oboru Historie – Obecné dějiny. Disertační práce na téma: Postoj Československa k válce ve Vietnamu v kontextu politiky Sovětského svazu a ostatních zemí Východního bloku, 1956-1975.
  • 2014–2017: Filozofická fakulta UK navazující magisterské studium oboru Historie – Obecné dějiny se specializací: Soudobé dějiny se zaměřením na dějiny Evropy. Diplomová práce na téma: Postoj Československa k vývoji čínsko-sovětských vztahů v 50. a 60. letech 20. století.
  • 2011–2014: Filozofická fakulta UK (nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1) bakalářské studium oboru Historie. Ukončeno složením státní zkoušky. Bakalářská práce na téma: Analýza čínsko-sovětských pohraničních konfliktů v roce 1969.
  • 2007–2011: Ekonomické lyceum Svatoslavova 333, Praha 4. Ukončeno maturitní zkouškou.
Výzkumné projekty
  • Hlavní řešitel: Role Československa v Indočínském konfliktu , FF/VG/2017/103.
Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Výběrová bibliografie

Popularizace

  • PALÁT, Augustin, Zlata ČERNÁ, Jáchym ČERNÝ, Ondřej CRHÁK, Jiří HUDEČEK, Olga LOMOVÁ a Jiří ŠÍMA. Cesty Čínou před půlstoletím: malý archivní výběr fotografií z let 1954-1960. Praha: Česko-čínská společnost, 2015. ISBN 978-80-902515-7-1.

Média