Letos otevíráme první ročník

V letošním akademickém roce se můžete hlásit na bakalářský studijní program Asijská studia se specializací vietnamistika! Více informací o příjímacím řízení naleznete na stránkách FF UK nebo na tomto webu zde.