V příštím roce opět otevíráme první ročník!

Po několikaleté pauze budeme letošním pořádat přijímací zkoušky do prvního ročníku našeho oboru. Přihlášky k přijímacímu řízení můžete podávat zde.

Termín podání přihlášky: 29.2.2020

Předpokládaný počet přijímaných: 15

Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

Obecné informace o pro uchazeče naleznete na stránkách FF UK.

Více informací o přeběhu přejímacího řízení naleznete na těchto stránkách v sekci uchazeč.